MSTR® i SVERIGE, Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Nedan kan du läsa om HälsoMedvetens (som driver MSTR® i SVERIGE) integritetspolicy. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du besöker mottagningen, gör förfrågningar om och/eller registrerar dig på våra kurser/utbildningar, skickar information till oss via våra formulär eller på annat vis. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.
Om du besöker mottagningen får du ta del av mer detaljerad information angående hur informationen om dig sparas och behandlas.

Användning av informationen

Den information vi samlar in från dig kan användas för:
Förbättring av vår kundservice och ditt behov av hjälp
Kontakt med dig via e-post, brev eller telefonUtskick av beställda varor
Administration av anmälningar till kurser, föreläsningar och eventuella kundundersökningar 

E-handelsäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på vår webbplats. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Utelämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.
I samband med beställningar av varor lämnas kontaktuppgifterna ut till leveransbolagen.
När man har anmält sig till en kurs/utbildning lämnas kontaktuppgifter ut till övriga kursdeltagare (deltagarlista). Om man inte vill stå med på deltagarlistan ska man meddela det. 

Informationsskydd

Ja. Cookies på vår hemsidan förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar dessa cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår den/de kurser du är intresserad av, nyhetsbrev med information om nya kurser, utbildningar, erbjudanden, information om hälsa etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats och genom anmälan till våra kurser godkänner du vår integritetspolicy.
När du har anmält dig till en kurs/utbildning samtycker också till att information om dig behålls av oss, så att vi kan dokumentera vilka kurser du har gått, vilka tentor och hemuppgifter du har gjort m.m. Vad gäller besök i mottagningen får du skriva på ett mer detaljerat GDPR-dokument på plats. 
Sök