Forskning

Studie på kejsarsnittsärr

2019 genomfördes, med hjälp av ultraljudsmätning, en studie på kejsarsnittsärr. 12 kvinnor ingick i studien.
Innan behandling skannades varje testperson med ultraljud, för att mäta ärrets storlek och djup. Därefter fick personerna en behandling på totalt 15 minuter. 
Direkt efter behandlingen skannade man åter igen med ultraljud och mätte ärrets storlek och djup. 
Sammanfattningsvis visade forskningsresultaten i genomsnitt mer än 30 % minskning av ärrvävnaden efter en enda behandling. En del ärr minskade i storlek mycket mer än så, se exempel nedan.

Ultraljudsbilder

Det här kejsarsnittsärret var 16,6 mm djupt innan behandling. 
Efter behandling var det bara 3,6 mm djupt.
På Alastair McLoughlin's hemsida kan du se flera mätningar, samt en video som visar hur blodet tar sig igenom ärret efter behandling.

Ytterligare studie

Ytterligare en studie, också på kejsarsnittsärr, pågår just nu. 
Den sker med hjälp av en annan typ av mätapparatur, som kan mäta vävnadens spänning, avslappning, elasticitet m.m.

Follow Us

Sök